Moj čebelnjak - s priletelim rojem, ki se vseljuje v lovilni panj
Moj čebelnjak - s priletelim rojem, ki se vseljuje v lovilni panjzapri okno